Belangrijk om te weten over dapoxetine

 • Dapoxetine vertraagt de zaadlozing. Bij vroegtijdige zaadlozing (te vroeg klaarkomen).
 • Neem de tablet 1 tot 3 uur van te voren in met een half glas water. Heeft u last van misselijkheid? Neem de tablet dan met wat voedsel in.
 • Gebruik dit medicijn alleen af en toe, dus niet dagelijks. Neem niet meer dan 1 dosis per dag.
 • De eerste paar uur na inname kunt u last krijgen van duizeligheid en flauwvallen als u gaat zitten of staan.
  Sta langzaam op als u hier last van heeft. Zorg dan dat u voldoende drinkt om dit te voorkomen.
 • Andere bijwerkingen zijn: minder zin in vrijen, diarree, hoofdpijn, slapeloosheid of sufheid.
  Rijd geen auto zolang u zich suf voelt.
 • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
 • Veel wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u dapoxetine veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.

Wat doet dapoxetine en waarbij gebruik ik het?

Dapoxetine behoort tot de serotonineheropnameremmers, ofwel SSRI‘s. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze lichaamseigen stof speelt een rol bij emoties en stemmingen.
Artsen schrijven het voor bij de seksuele stoornis vroegtijdige zaadlozing.

Seksuele stoornissen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.
Wanneer?
Neem de tablet 1 tot 3 uur van te voren in met een half glas water. Neem niet meer dan 1 dosis per dag.
Gebruik dit medicijn alleen af en toe, dus niet dagelijks.

Hoelang?
Dit medicijn wordt meestal voor maximaal een half jaar voorgeschreven.
Nadat u het ongeveer 6 keer heeft gebruikt, of na een maand, zal uw arts met u de werking en bijwerkingen bespreken.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit medicijn kan bijwerkingen geven zoals sufheid, concentratieverlies, slaperigheid en duizeligheid. Neem geen deel aan het verkeer als u last heeft van deze bijwerkingen. Deze bijwerkingen zijn meestal binnen een paar uur over.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Daardoor kunt u door alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

partydrugs gebruiken?
Gebruik geen drugs of partydrugs als u dit medicijn slikt. Bijvoorbeeld geen ecstasy of LSD. De combinatie kan ernstige bijwerkingen veroorzaken.

Mag ik dapoxetine gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld reactievermogen en coƶrdinatievermogen versterken elkaar. Rijd geen auto als u naast dapoxetine een ander medicijn gebruikt dat het reactievermogen beĆÆnvloedt.
 • Ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac, acetylsalicylzuur, naproxen en celecoxib. Deze medicijnen kunnen bijwerkingen op de maag veroorzaken, zoals een maagbloeding. Als u dapoxetine op dezelfde dag slikt, heeft u meer kans op deze bijwerkingen.
  Gebruik daarom op de dagen dat u dapoxetine wilt gebruiken, liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dat nadeel niet. Wees extra alert als u toch dapoxetine samen met een ontstekingsremmende pijnstiller moet gebruiken, en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
 • De antistollingsmedicijnenacenocoumarol en fenprocoumon. Gebruik dapoxetine niet als u een van deze antistollingsmedicijnen slikt. Dapoxetine kan de werking van de bloedverdunner versterken.
 • De plastabletten chloortalidon, chloorthiazide, hydrochloorthiazide, epitizide en indapamide. Als u een van deze medicijnen gebruikt en meerdere keren per week dapoxetine, heeft u kans op een tekort aan natrium in het bloed. Dat kan vooral ontstaan door vochtverlies, zoals bij braken, diarree, koorts en hitte. U merkt dat aan plotselinge ernstige vermoeidheid, sufheid, slecht aanspreekbaar zijn, verminderde eetlust, braken en diarree. Waarschuw dan meteen uw arts.
 • Het medicijn tegen misselijkheid metoclopramide. De bijwerkingen van metoclopramide kunnen toenemen. U kunt dan last krijgen van stijve spieren, beven, moeite met lopen of praten, rusteloosheid en plotselinge spiertrekkingen. Overleg met uw arts.

Bij combinatie met de volgende medicijnen is er kans op een ernstige bijwerking, het serotoninesyndroom (dit merkt u aan trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en sufheid). Slikt u een van onderstaande medicijnen, dan mag u dapoxetine niet gebruiken. Overleg met uw arts.

 • De pijnstillers fentanyl, oxycodon, pethidine en tramadol;
 • Het antibioticum linezolid;
 • Selegiline en rasagiline, medicijnen tegen de ziekte van Parkinson;
 • Fenelzinetranylcypromine en moclobemide, medicijnen tegen depressie.
 • Bij de medicijnen selegeline, rasagliline, fenelzine, tranylcypromineen moclobemide geldt ook nog de volgende waarschuwing: moet u met een van de medicijnen beginnen en heeft u dapoxetine gebruikt? Het duurt een week voor u deze medicijnen veilig kunt gebruiken. Andersom duurt het 2 weken voor u, na stoppen met deze medicijnen, dapoxetine mag gaan gebruiken. Bij moclobemide kunt u al 1 dag na het stoppen dapoxetine gaan gebruiken.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.